ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงเรียกดูและใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้และเงื่อนไขการใช้งานซึ่งร่วมกับเรานโยบายความเป็นส่วนตัวควบคุมความสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ของเรากับคุณในความสัมพันธ์กับเว็บไซต์นี้

คำที่เว็บไซต์ของเราหรือ ‘เรา’ หรือ ‘เรา’ หมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ คำว่า ‘คุณ’ หมายถึงผู้ใช้หรือผู้ชมเว็บไซต์ของเรา การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้การใช้งาน:

  • เนื้อหาของหน้าเว็บของเว็บไซต์นี้คือข้อมูลทั่วไปของคุณและการใช้งานเท่านั้น มันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทั้งที่เราไม่บุคคลที่สามให้การรับประกันหรือการรับประกันใด ๆ ที่เป็นความถูกต้องตรงเวลา, การทำงาน, ความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมของข้อมูลและวัสดุที่พบหรือนำเสนอบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ คุณรับทราบว่าข้อมูลดังกล่าวและวัสดุที่อาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดและเราชัดยกเว้นความรับผิดสำหรับความไม่ถูกต้องใด ๆ ดังกล่าวหรือข้อผิดพลาดในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
  • การใช้งานของข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ บนเว็บไซต์นี้มีทั้งที่มีความเสี่ยงของคุณเองที่เราจะไม่รับผิดชอบ มันจะเป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ บริการหรือข้อมูลที่สามารถใช้ได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
  • เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาซึ่งเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้เรา วัสดุนี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการออกแบบรูปแบบการดูลักษณะและกราฟิก การสืบพันธุ์เป็นสิ่งต้องห้ามอื่น ๆ กว่าในสอดคล้องกับลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไข
  • เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ทำซ้ำในเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ใช่ทรัพย์สินของหรือรับใบอนุญาตให้ประกอบการเป็นที่ยอมรับในเว็บไซต์
  • ใช้งานไม่ได้รับอนุญาตของเว็บไซต์นี้อาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายและ / หรือเป็นความผิดทางอาญา
  • จากเวลาที่เว็บไซต์นี้ยังอาจรวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม พวกเขาไม่ได้มีความหมายที่เรารับรองเว็บไซต์ (s) เรามีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไม่มี (s)
  • คุณอาจจะไม่ได้สร้างการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ได้จากเว็บไซต์หรือเอกสารอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเว็บไซต์ของเราก่อน